Composició de la Junta de l’AMPA (2014-2015)

  • Presidenta: Araceli Sanchéz
  • Tresorera: Carmen Burgos
  • Secretària: Inma Becerra
  • Vocals: Pilar León

Què és L’AMPA

L’Ampa és l’entitat, sense afany de lucre, que agrupa els pares i mares dels alumnes de l’IES Baldiri Guilera del Prat de Llobregat. Té uns Estatuts i està regulada per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles. És basa en el diàleg i en la col.laboració amb els diversos sectors de la comunitat educatiba.

L’Ampa fa d’interlocutor amb el professorat i l’equip directiu per tractar temes que afecten í  interessen a les famílies.