REPAS:

Activitat destinada a tots els alumnes per que puguin seguir el ritme de classe, els ajuda amb el que no entenguin i fa un seguiment i suport dels deures diaris.

clase2   Dimarts i dijous de 16:30 a 17:30

 

 

BALL MODERN:

Introducció a diferents estils de ball, com clássic, funky, hip-hop, lírical jazz… Tot i ser un nivell introductori,s’utilitzaran diverses técniques específiques de cada especialitat.

baile moderno    Dimarts de 15:30 a 17:30

 

 BÁSQUET:

Iniciació al básquet amb exercicis que despertin l’interés per aquest esport.Si ja es domina l’esport hi haurá un grup avançat

.baloncesto   Dilluns de 15:30 a17:30

 

FUTBOL SALA:

Iniciació al futbol amb  exercicis que despertin l’interés per aquest esport.Si ja es domina l’esport hi haurá un grup avançat.

images (1) Dimecres de 15:30 a 17:30

REFORÇ D’ANGLÉS AMB MY SCHOOL EXTRAESCOLARS

Activitat destinada a alumnes de 1r d’ESO a2n deBatxillerat .

Es faran grups per edat i nivell.Anticipació,preparació i repás del temari de classe.Resolució de dubtes, preparació d’exámens, Millora de notes. GRUPS REDUITS.

aprender-inglés-fluidamente    2 hores setmanals

Extraescolares